Φορολογικός Σχεδιασμός

Μας είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι κατά τη χάραξη της οικονομικής στρατηγικής κάθε επιχείρησης, μεταξύ άλλων και ο φορολογικός σχεδιασμός (tax planning) καθίστανται απολύτως αναγκαίος και κομβικής σημασίας. Ο στόχος του φορολογικού σχεδιασμού οφείλει να είναι τουλάχιστον διττός, αφενός ο περιορισμός του φορολογικού κόστους (reduce tax effective rates) και αφετέρου η αξιόπιστη αξιολόγηση των κινδύνων κατά τη φορολογική συμμόρφωση (tax compliance).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω, με πολυετή εμπειρία σε σύνθετα επιχειρηματικά ζητήματα παρέχουμε εξειδικευμένες φορολογικές υπηρεσίες (planning, review, compliance) που προσδίδουν αξία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ