Επενδυτικά προγράμματα

Στη Mentory, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναφορικά με την παρακολούθηση, διοίκηση και ολοκλήρωση επιχειρηματικών σχεδίων στη διαδικασία λήψης χρηματοδότησης από τα τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα. Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων οι σύμβουλοι της εταιρείας μας κατέχουν επιστημονική μόρφωση και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στην εφαρμογή, παρακολούθηση, διαχείριση και διοίκηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
  • Τη σύνταξη επενδυτικού φακέλου για υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα.

  • Την εποπτεία της διαδικασίας υπαγωγής/ αξιολόγησης..

  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθή υλοποίηση του έργου.

  • Την καθοδήγηση στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών.

  • Την εκπόνηση αιτημάτων αλλαγής.

  • Την εκπόνηση δελτίων προόδου του έργου.

  • Την εκπόνηση εκθέσεων ολοκλήρωσης του έργου.

  • Την επίβλεψη ελέγχου του οικονομικού αντικειμένου από τον αρμόδιο φορέα.

  • Την επίβλεψη ελέγχου του φυσικού αντικειμένου από τον αρμόδιο φορέα.

  • Την υποστήριξη κατά τη διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε να επιλέξτε το επενδυτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησης σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ