Δίκτυα franchise

Σχεδιασμός και εκκίνηση (πιλοτική διαδικασία) συστήματος franchise

Η πιλοτική λειτουργία ενός τουλάχιστον καταστήματος κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διαπιστωθεί και στην πράξη η λειτουργικότητα, η αποδοχή του concept που έχει επιλέξει ο πελάτης, η ικανότητα αναπαραγωγής και η κερδοφορία του. Βασικός μας στόχος είναι οι μελλοντικοί συνεργάτες του δικτύου να αντιμετωπίσουν ελάχιστες δυσκολίες, διατηρώντας πολύ σημαντικές προοπτικές επιτυχίας.

Ο σχεδιασμός και η εκκίνηση ενός συστήματος franchise, αφορούν την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

  • Μελέτη και σχεδιασμός επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης συστήματος franchise
  • Οργάνωση όλων των απαιτούμενων μηχανισμών και διαδικασιών ανάπτυξης και υποστήριξης του δικτύου
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση πιλοτικών διαδικασιών
  • Ανάπτυξη, μελέτη και αξιολόγηση του πιλοτικού καταστήματος
  • Ανάλυση αναγκών ανθρωπίνων πόρων και επιλογή προσωπικού
Ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου

Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης ενός συστήματος franchise, ο franchisor (δικαιοπάροχος) χρειάζεται πρακτική και ουσιαστική υποστήριξη, τόσο κατά την αρχική ανάπτυξη όσο και κατά τη μετέπειτα υποστήριξη. Μέσα από το στελεχιακό δυναμικό μας στεκόμαστε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια του δικαιοπαρόχου, προσφέροντας υποστηρικτικές υπηρεσίες για το σύνολο των εργασιών ή των ενεργειών που απαιτούνται για την οργάνωση του δικτύου νέων καταστημάτων.