Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στη Mentory προσφέρουμε σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις ένα εύρος υπηρεσιών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξή τους, την ανάπτυξη δικτύων προώθησης και πώλησης, την υποστήριξη νέων συνεργασιών και την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Το συµβουλευτικό τµήµα μας, έχει αναπτύξει την απαιτούµενη τεχνογνωσία, ώστε να µπορεί να καταγράψει τις πραγµατικές ανάγκες σας, να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις για σας και να συμβάλλει στην αποτελεσµατική εφαρµογή τους.

Υπηρεσίες Τουριστικών Επιχειρήσεων - Εστίασης

Στη Mentory, στηρίζουμε τους επιχειρηματίες που επενδύουν στον τουρισμό και την εστίαση. Παρέχουμε τα εφόδια για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κλάδου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μετά από μία διαδικασία έρευνας και ανάλυσης δεδομένων για την επιχείρηση σας, προτείνουμε την Στρατηγική και την Μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, οριοθετούμε Στόχους, κάνουμε Προβλέψεις και ελέγχουμε τα Αποτελέσματα των Ενεργειών μας. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε τις υποδομές και προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε αναπτυξιακή κατεύθυνση την επιχειρηματική δραστηριότητα σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την ιδανική στρατηγική για εσάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ