Νομική Υποστήριξη

Με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης, παρέχουμε υπηρεσίες νομικής επιμέλειας και υποστήριξης, μέσα από το δίκτυο των συνεργατών μας, για τα παρακάτω θέματα:

  • Επιμέλεια και υποβολή προτάσεων κατοχύρωσης και εκμετάλλευσης εμπορικού σήματος και άλλων διαδικασιών που άπτονται σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρείας (copyright)
  • Παροχή προτάσεων προστασίας περιουσίας της εταιρείας αλλά και των εταίρων/ μελών που την απαρτίζουν (asset protection)
  • Παροχή συμβουλών για σύναψη συμβάσεων που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας
  • Ανάληψη και διαχείριση της πλήρους νομικής εκπροσώπησης της εκάστοτε εταιρίας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.