Δεκέμβριος

Αν η χρηματοδότηση της επιχείρησης σας είναι σήμερα το ζητούμενο, ενημερωθείτε και εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες σήμερα για σας.

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Mentory

Μπορεί να φαντάζει τίτλος από προηγούμενη δεκαετία (πλέον!) παρόλα αυτά η πραγματικότητα καθημερινά μας διαψεύδει. Μέσα στην επταετή πλέον οικονομική κρίση η χρηματοδότηση επιχειρήσεων – για νέα κεφάλαια – έφτασε να μοιάζει στην καλύτερη περίπτωση ως ασκήσεις επί χάρτου και στην χειρότερη κακόγουστο αστείο μεταξύ επιχειρηματικών και τραπεζικών κύκλων.

Η ουσία όμως σήμερα είναι αλλού. Βρίσκεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες χωρίς πωλήσεις θα παραμείνουν στον φαύλο κύκλο των επαναρυθμίσεων. Ευτυχώς δεν είμαστε οι μόνοι που το αντιλήφθηκαν, καθώς πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι τραπεζικοί κύκλοι και πρόσωπα που διαλαλούν την αναζήτηση υγιών επιχειρηματικών σχεδίων προκειμένου να τα χρηματοδοτήσουν!

Λόγοι απόρριψης χρηματοδότησης επιχειρήσεων

Ουσιαστικά όλες οι επιχειρήσεις είναι δυνητικά χρηματοδοτούμενες, πλην εκείνων βέβαια που έχουν παρουσιάσει χρόνια καθυστέρηση ή μεγάλη δανειακή επιβάρυνση σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους. Πχ όταν ο υφιστάμενος δανεισμός της εταιρείας υπερβαίνει το διπλάσιο ή τριπλάσιο του κύκλου εργασιών, ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές αρκετών ετών (σε αυτή την περίπτωση διαβάστε καλύτερα εδώ).

Στο δια ταύτα, το αν η επιχείρηση σας έχει προβεί σε ρύθμιση με την τράπεζα, με την Δ.Ο.Υ. ή την ΦΑΕΕ ή με τους ασφαλιστικούς φορείς, δεν αποτελεί στοιχείο απόρριψης της χρηματοδότησης. Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων έχει προβεί σε ρυθμίσεις και οι χρηματοδότες είναι πλήρως ενήμεροι γι αυτό.

Να επίσης έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει ενδεχόμενο απόρριψης της αίτησης σας, αν έχει απορριφθεί πρόσφατα προηγούμενη αίτηση σας.

Τι θα χρειαστείτε για χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Για την χρηματοδότηση όμως της επιχείρησης σας, πλέον θα χρειαστείτε κάτι περισσότερο από μία απλή (ή και καλύτερη) γνωριμία με το αρμόδιο τραπεζικό υπάλληλο, θα χρειαστείτε ένα πραγματικό «επιχειρηματικό σχέδιο». Και δεν μιλάμε βέβαια για ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα εξαντλεί εις βάθος δευτερευούσης σημασίας γενικούς παράγοντες, όπως τα απαιτούμενα προκειμένου για μία αίτηση στον εκάστοτε αναπτυξιακό νόμο. Σε αυτό το σχέδιο, η ιστορικότητα του κλάδου, η πορεία του από την αρχαιότητα έως σήμερα και οι γενικές πληροφορίες που ο καθένας μπορεί να αντλήσει από κάθε είδους μέσο δεν αποτελούν ενδιαφέροντες παράγοντες. Χρειάζονται απολύτως συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση σας και μόνο.

Θα πρέπει επίσης να θεωρείται δεδομένη η παροχή εξασφαλίσεων προς τις τράπεζες. Η εποχή των Ανοιχτών Αλληλόχρεων Λογαριασμών χωρίς εξασφαλίσεις (για ό,τι είδους εξασφάλιση) μάλλον πέρασε χωρίς επιστροφή. Ως εξασφαλίσεις θεωρούνται:

 • Προσωπικές εγγυήσεις
  -Μετόχων,
  -Προέδρου,
  -Διευθύνοντος Συμβούλου,
  -ή Διαχειριστή.
 • Την συναινετική προσημείωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και των μετόχων.
 • Όλα τα ενδιάμεσα από τα παραπάνω μέσα εξασφάλισης, όπως καταθέσεις, το χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομόλογα ιδιωτικού ή δημοσίου, απαιτήσεις πελατών, υποχρεώσεις προμηθευτών, επιταγές.

Στοιχεία λοιπόν! Το σημαντικότερο που θα χρειαστείτε στην διαδικασία της λήψης χρηματοδότησης είναι στοιχεία.

 • Ανάλυση,
 • συνδυασμός,
 • επιμέρους αποτελέσματα,
 • παρουσίαση
 • υποστήριξη αυτών

απέναντι στον εκάστοτε δυνητικό χρηματοδότη προκειμένου να πειστεί για την στιβαρότητα, την ακεραιότητα και την ρεαλιστική απόδοση της χρηματοδότησης που θα παρέχει.

Γιατί; Γιατί πρακτικά χρηματοδοτείται ό,τι προφανώς μπορεί να επιστρέψει πίσω το κεφαλαίο με συγκεκριμένο τόκο και σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι… Μη χτυπάτε χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία την πόρτα κανενός χρηματοδότη.

«Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας» λένε οι διαφημίσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων. Εμείς σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε κάποιον που γνωρίζει, το έχει επαναλάβει με επιτυχία ή μπορεί να σας αποτρέψει να το επιχειρήσετε άμεσα προτού ισχυροποιήσετε αρκετά το αίτημα σας.

Στη Mentory, φιλοδοξούμε να είμαστε οι συνοδοιπόροι σας, παρέχοντας υπηρεσίες διατραπεζικής μεσολάβησης με αξιοπιστία, εχεμύθεια και διαφάνεια. Λύσεις σίγουρα υπάρχουν για κάθε περίπτωση και είναι αποτέλεσμα γνώσης, δεδομένων, εργασίας και προοπτικής.

Για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της δικής σας επιχείρησης, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

08/12/2016
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Mentory

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων – Προϋποθέσεις και Σχεδιασμός

Αν η χρηματοδότηση της επιχείρησης σας είναι σήμερα το ζητούμενο, ενημερωθείτε και εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες σήμερα για σας.