Οδικός χάρτης για τη ρύθμιση δανείων

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη για τη ρύθμιση δανείων.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ρύθμιση δανείων.

Οδικός χάρτης για τη ρύθμιση δανείωνΩς Έλληνας επιχειρηματίας με δανειακές υποχρεώσεις σίγουρα έχετε προσπαθήσει, τουλάχιστον μία φορά, να διαβείτε αλώβητοι την πόρτα κάποιου τραπεζικού οργανισμού για την πολυπόθητη ρύθμιση δανείων σας. Σε αυτή την πορεία υπάρχουν παράμετροι που μπορούν να σας οδηγήσουν στην επιθυμητή ρύθμιση σας άμεσα και αποτελεσματικά.

Στη Mentory, ψάχνουμε πάντα τη βέλτιστη λύση για τη δική σας επιχείρηση και είμαστε διατεθειμένοι να ανταποκριθούμε σε όποιο ερώτημα αφορά την προσωπική περίπτωση εξυπηρέτησης της οφειλής σας σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Η κύρια κατηγοριοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει ως κριτήριο τη δυνατότητα τους προς εξυπηρέτηση-αποπληρωμή, διαχωρίζοντας τα σε καλούμενα ως:

     –  «ενήμερα» δάνεια

     –  «ληξιπρόθεσμα» δάνεια

Η πολιτική των τραπεζών απέναντι στα «ενήμερα» δάνεια

Το τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει εμφανή στάση αδιαφορίας προς τα αιτήματα ρύθμισης των ενήμερων δανείων. Δεν αποτελεί προτεραιότητα, για κανένα από τα πιστωτικά ιδρύματα ένας οφειλέτης ο οποίος εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του επιθυμώντας μικρότερες καταβολές δόσεων, κυρίως μέσω της πτώσης του επιτοκίου (περιθωρίου της τράπεζας). Το οξύμωρο έγκειται στο γεγονός ότι οι συνεπείς δανειολήπτες ουσιαστικά «τιμωρούνται» για τη συνέπεια τους καθώς δεν τους προσφέρονται κίνητρα για τη βελτίωση των όρων των δανειακών τους υποχρεώσεων. Μόνο αυτού του τύπου οι οφειλέτες όμως, έχουν πιθανότητες να λάβουν μία μελλοντική χρηματοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ήδη εξετάζουν τέτοιας φύσεως αιτήματα.

Η πολιτική των τραπεζών απέναντι στα «ληξιπρόθεσμα» δάνεια

Η κατηγορία των δανείων που προσελκύει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δανειοληπτών, τυχαίνει σημαντικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης, τόσο σε χρόνο διευθέτησης, όσο και σε όρους αποπληρωμής. Περιπτώσεις «εκπτώσεων», «κουρέματος» ή απαλλαγής ακόμα και του συνόλου των τόκων υπερημερίας και των συναφών εξόδων αποτελούν την πλειονότητα. Τα επιτόκια  που εμφανίζονται είναι πρωτόγνωρα καθώς ξεκινούν από το 0% και φτάνουν έως το ανώτατο 4%, για το σύνολο ή μέρος του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών.

Οι σημαντικότερες παράμετροι στη διαδικασία για τη ρύθμιση δανείων είναι οι εξής:

  1. Ακίνητα

Όσο μεγαλύτερη η αξία της οφειλής σε σχέση με τα ακίνητα, τόσο μεγαλύτερα τα περιθώρια που έχουν οι οφειλέτες για να διαπραγματευτούν. Εν αντιθέσει, στην περίπτωση που η αξία των ακίνητων υπερβαίνει το υπόλοιπο της οφειλής, τότε τα περιθώρια διαπραγμάτευσης στενεύουν καθώς οι πιστωτές είναι σε πλεονεκτική θέση.

  1. Ευπαθείς ομάδες

Θέματα υγείας, ανεργία, ανήλικα παιδιά ή άλλα προστατευόμενα μέλη, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την τελική έκβαση της ρύθμισης.

  1. Διάρκεια μη εξυπηρέτησης

Η διάρκεια που το δάνειο είναι «ληξιπρόθεσμο» παίζει σημαντικό ρόλο για τη ρύθμιση του.

  1. Οικονομικά στοιχεία οφειλετών

Τα οικονομικά στοιχεία των οφειλετών αλλά και των εγγυητών, καθώς και η δυνατότητα επιπλέον εγγυητών αποτελούν παράγοντες επιρροής.

  1. Ηλικία (και λοιπά προσωπικά στοιχεία)

Ακόμα και αυτά αποτελούν παράγοντες των τελικών όρων ρύθμισης δανείων.

Αν επιθυμείτε να προβείτε σε μια διαπραγμάτευση της ρύθμισης σας, καλό θα είναι να φροντίσετε να το πράξετε άμεσα, γιατί ο χρόνος, όπως και ο τόκος «δεν κοιμούνται ποτέ». Το όποιο σχέδιο αποπληρωμής, προϋποθέτει πολλαπλές ζυμώσεις, τις οποίες η Mentory μπορεί να φέρει σε πέρας για εσάς, με την γνώση και την εμπειρία της σε θέματα ρύθμισης δανείων. Λύσεις σίγουρα υπάρχουν για κάθε περίπτωση και είναι αποτέλεσμα γνώσης, δεδομένων, εργασίας και προοπτικής.

Στη Mentory, φιλοδοξούμε να είμαστε οι συνοδοιπόροι σας, παρέχοντας υπηρεσίες διατραπεζικής μεσολάβησης με αξιοπιστία, εχεμύθεια και διαφάνεια.

Για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ρύθμισης του δικού σας δανείου, επικοινωνήστε μαζί μας.